Letiny

Společné akce místní knihovny a ZŠ Letiny

 

Rok 2015

Projekt Josef Lada 


50 +100 +

Adam tu hru sice moc nezná, ale přesto vyhrál.

  

          Místo a datum narození:  Hrusice XVII. XII. MCCMLXXXVII


           Místo a datum úmrtí:  Praha  XIV. XII. MCMLVII

 


 1. Přepiš data narození a úmrtí arabskými číslicemi. Podle data narození zjisti, kolika let by se letos malíř dožil.

   

   

 2. Který předmět ve škole ho nejvíc bavil? Čím se nakonec vyučil Lada?


 


 1. Lada se v dětství zranil a měl doživotní následky. Vylušti křížovku (tajenka ukrývá slovo, které se zraněním souvisí) a zjisti, čím a jak se poranil.

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 • rodné příjmení B. Němcové

 • hlavní postava knihy Osada Havranů

 • bájná kněžna, která věštila budoucnost

 • hrdina, který přinesl na ramenou kance

 • název materiálu, na nějž psali staří Egypťané


 


 1. Která z jeho dcer se také věnovala malování? Uveď 1 knihu, kterou ilustrovala.

   

   

 2. Lada spolupracoval i s Národním divadlem. Jakou práci zde zastával?


 


 1. Lada napsal a ilustroval řadu knížek pro děti. Vyhledej názvy alespoň dvou knih moderních pohádek, které malíř napsal.

   


 1. Kde se nachází rodná obec malíře Hrusice? (kraj, okres)


 


 1. Jak se jmenují 2 naučné stezky, které můžeme v Hrusicích projít?

   

   

   

 2. Prohlédni si pozorně dětské oddělení obecní knihovny a najdi alespoň 5 knih, které ilustroval nebo napsal Lada.

   

   

              


 1. Ve které knize vzpomíná autor na své dětství?

   

   

   

 2. Lada ilustroval i známou skladbu Jana Jakuba Ryby. Najdi v knihovně titul a napiš název hudebního díla.

   

   

 3. Jednou z nejznámějších postav mluvícího zvířete je u Lady:

   

 4. Lada vytvořil ilustrovanou frazeologii. Zkus doplnit text k obrázku:

   

  Projekt B. Němcová 


  VÝROČÍ B. NĚMCOVÉ


   


  Vylušti, kdy se narodila a zemřela B. Němcová:    


  Narození:    IV. II. MDCCCXX   Vídeň


  Úmrtí:          XXI. I. MDCCCLXII   Praha


   


  Pracuj s internetem:


   


  Najdi, jak se jmenovali rodiče spisovatelky.


  Otec:


  Matka:


   


  Vyhledej jméno manžela a jeho povolání.    

                       


  Kolikrát pobývala Němcová na Slovensku?


   


  Čím se zde zabývala?


   


  Navštívila jako pacientka lázně:


   


  Pro které pohádky zde našla inspiraci (uveď alespoň 2):

   


  Němcová strávila několik let i v dnešním Plzeňském kraji.


   


  Kde přesně pobývala a jak dlouho pobyt trval?


   


  Napiš názvy 2 knih, které zde napsala: 


   


  Kdy byla poprvé zfilmována Babička?


   


  Čím byl tento film zvláštní?


   


  Ve kterém českém městě najdeme Muzeum B. Němcové?    


   

  V tomto městě stojí i její pomník. Zjisti, kdy byl odhalen.


   


  Pomník Babičky s dětmi najdeme v ………………………………….


  a stojí zde od roku ………………………..


    


  FILMOVÁ POHÁDKA X KNIŽNÍ PŘEDLOHA


   


  Pyšná princezna


   


  O statečném kováři


   


  Tři oříšky pro popelku


   


  Princ a Večernice


   


  S čerty nejsou žerty


   


  Jak se budí princezny


   


  Princ Bajaja


   


  Sedmero krkavců

   

   

  Předvánoční čtenářská dílna

  Kouzelné slovo Vánoce. Kdo by se netěšil? Nezáleží na tom, jestli je nám 5, 10, 20 nebo 50 let. Své kouzlo mají v každém věku. Vánoce však nejsou jen dárky, ale i spousta symbolů a tradic, které nám zanechali naši předkové. A právě symboly Vánoc jsme si zvolili za téma naší předvánoční čtenářské dílny, kterou jsme společně s paní knihovnicí H. Hopovou uspořádali pro žáky 6. a 7. ročníku v místní knihovně. Na začátku jsme si pověděli něco o tradici Vánoc, vysvětlili si některá jména – Nazaret, Betlém, Ježíš, .. Pak už jsme si začali společně číst o samotných  vánočních symbolech. Dozvěděli jsme se například, proč vedle Ježíška leží zrovna osel a vůl, kdo poprvé postavil jesličky či ozdobil vánoční stromeček. Zjistili jsme, že jehličnatý strom symbolizuje spojení 3 částí světa, došlo i na jmelí a jeho kouzelnou moc, rybu jako štědrovečerní jídlo, zvonky a pochopitelně dárečky. Poslední zastavení se týkalo svátečního jídla a cukroví. Přečetli jsme společně 1395 slov. A co jsme si zapamatovali? Správné odpovědi na otázky, které se týkaly přečteného textu, svědčily nejen o pozornosti dětí, ale i o tom, že se jim předvánoční čtení líbilo. Nakonec jsme si povídali o zvycích, které se dodržují v našem kraji, obci či rodině. A úplný závěr? Dobrý pocit ze společně strávených chvil a sladký bonbón pro každého čtenáře.

 

aktualizováno: 12.12.2016